BETONSKI STUBOVI


Najbolje rešenje za vinogradare ili za ograđivanje bilo kakvog placa sa žičanom ili punom ogradom.
Stubovi su četvrtastog oblika od armiranog betona. Proizvode se u metalnim kalupima, na vibro stolovima. Armirani su svetlovučenom armaturom Ø 6, koji su vezani uzengijama.
U našoj ponudi imamo četiri vrste stubova: betonski stub obični, sa žljebom, sa kosom glavom i kosnici.


Betonski stub Dimenzije (cm) Dužina (m)
Obični 10 x 10 / 8 x 10 2,5
Sa žljebom 12 x 12 2,5
Kosi 11 x 11 2,8
Kosnik 10 x 10 / 8 x 10 1,9