Inostrani distributer: Montel Magyarország

BETONSKI STUBOVI


Najbolje rešenje za vinogradare ili za ograđivanje bilo kakvog placa sa žičanom ogradom.
Stubovi su četvrtastog oblika od armiranog betona. Proizvode se u metalnim kalupima, na vibro stolovima. Armirani su svetlovučenom armaturom Ø 6, koji su vezani uzengijama. U našoj ponudi imamo četiri vrste stubova: betonski stub obični, sa žljebom, sa kosnom glavom i kosnici.


Betonski stub Dimenzija (mm) Visina (mm)
Obični 100x100 2000 / 2200 / 2400 / 2500
Sa žljebom 120x120 2500
Kosi 110x110 2800
Kosnik 100x100 1600 / 1900