OBRADA BETONSKOG GVOŽĐA


Preduzeće Montel ima u svom sastavu armirački pogon za obradu armature. Na liniji, mašinama na električni pogon vršimo ispravljanje, sečenje i savijanje glatke i rebraste armature po donetoj specifikaciji. Kod mašinski obrađene armature ne javlja se dodatni zaostali napon, zato ima neuporedivo bolje mehaničke osobine od "ručno" obrađene (npr.izvlačenje reduktorom ili kamionom). Armiračnica takođe poseduje opremu za izradu uzengija.

Moguće je donošenje armature na uslužno obrađivanje.