BETONSKI BLOK ZA ŠALOVANJE


Betonski blok za šalovanje je izrađen od vibropresovanog betona jeftina je alternativa klasičnoj oplati. Potrebno vam je oko 9,5 ovih blokovaza površinu od jednog m². Betonski blok za šalovanje može se koristiti na više načina, kao potporni ili temeljni zid, prepreka za vid i buku, ali i za ribnjak i bazene.