BETONSKE CEVI


Pogodni su za izradu podzemnih kanala za odvod atmosferske vode, odvod industrijskih voda, navodnjavanje i druge slične namene.
Falcovane betonske cevi sa okruglim poprečnim presekom proizvode se vibro-kompresionim postupkom, od nearmiranog betona. Radimo ih u četri dimenzije, sa unutrašnjim otvorima od Ø 20, 30, 40 i 50 cm, dužine od 1 m.
Cevi izrađene sa podnožjem mogu se brzo ugraditi na ravnu i zbijenu podlogu, koji se jednostavno priprema u otvorenom rovu.

Unutrašnji prečnik (cm) Dužina (m) Širina (cm)
20 1 29
30 1 38
40 1 50
50 1 62