Inostrani distributer: Montel Magyarország

BETONSKE CEVI


Pogodni su za izradu podzemnih kanala za odvod atmosferske vode, odvod industrijskih voda, navodnjavanje i druge slične namene.
Falcovane betonske cevi sa okruglim poprečnim presekom proizvode se vibro-kompresionim postupkom, od nearmiranog betona. Radimo ih u četri dimenzije, sa unutrašnjim otvorima od Ø 20, 30, 40 i 50 cm, dužine od 1 m.

Ø Prečnik Dužina (mm) Širina (mm) Težina (kg/kom)
200 1000/1040 285 72
300 1000/1040 380 119
400 1000/1040 500 202
500 1000/1040 620 303