BETONSKI BLOKOVI ZA ZIDANJE


Namenjeni su za zidanje svih vrsta zidova debljine 20 i 25 cm i za pregradne zidove debljine od 12 cm. Prefabrikovani blokovi se proizvode od lakoagregatnog betona, postupkom vibro-presovanja. Osim standardnih blokova proizvodimo i blokove za izradu ugaonog dela zida i blokove sa mogućnošću prepolovljenja.
Proizvodi od lakog betona imaju dobra termoizolaciona, zvukoizolaciona i mehanička svojstva. Primena lakog bet­ona u građevinarstvu beleži konstantan porast, jer se njihovom primenom snižava cena izgradnje, zbog smanjene mase i zbog smanjenog utroška termoizolacionih materijala.


Blokovi za zidanje Dimenzije (cm)
25 25 x 39 x 19
20 20 x 39 x 19
12 12 x 39 x 19