ŠAMOTNO BRAŠNO


Šamotno brašno se koristi za popravku ložišta peći, šporeta, kamina, spajanje šamotnih elemenata dimnjaka, lepljenje kiselootpornih pločica i slično. Šamotno brašno treba promešati sa vodenom staklom u odnosu 2 :1. Umešanu masu utrošiti u roku od 60 min. Nakon ugradnje ne ložiti 24 časa, a zatim postepeno zagrejati.


Naziv Pakovanje
Šamotno brašno 2 kg ili rinfuz
Vodeno staklo 1 kg