NADVOJNE GREDE


Nadvojne grede su namenjene za izradu nadvratnika i nadprozornika. U savremenoj izgradnji objekata nadvoji imaju istaknuto mesto, jer se ubrzavaju radovi, u mnogome se smanjuje potreba za oplatom, sprečavaju pojavu termičkih mostova, a sve to podrazumeva i ekonomičniju gradnju.

Širina nadvojne grede je 12 cm, visina 15 cm i 6.5 cm.

Prilagođene su za zidarske radove sa opekom, što ne isključuje primenljivost i kod ostalih elemenata za zidanje. Sa nadvojnim gredama nema potrebe za izradom oplate, armiranjem i betoniranjem podvlaka, tehnološkog čekanja. Zbog male sopstvene težine, ekonomične i brze gradnje postoji velika mogućnost primene ne samo kod izgradnje novih, nego i kod rekonstrukcije postojećih objekata.

Uputstvo za ugradnju nadvojnih greda


Visina (cm) Dužina (m)
6.5 1 1.25 1.5 - - - - - -
15 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.50 2.75 3